KYS's world

I'm the wind and wind must be free

Repeat
Tay mình cầm đẹp ghê #vega #iron2 #A910s
kitesquotes:

"Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không có tiền."
{Sưu Tầm}des by rio-hirius@Kitesvn.com
Hơi thích gear fit rồi nha :3
#Lg #g #watch
Lý thường kiệt có gì mà kẹt xe dữ :’(

Burning Red Skies ©
Phiếu giảm giá :v
4 ngày nghỉ qua nhanh quá

Watch "Stratovarius - Coming Home" on YouTube

Stratovarius - Coming Home:

reblog-gif:

other funny gifs - http://gifini.com/
reblog-gif:

Other Funny Gifs - http://gifini.com/
Tắm rửa sạch sẽ cho vô lò nướng ^^